Rape flowers in full bloom in Hunan

Editor:Sharon Lee
Source:仟鯖利
Updated:2015-03-05 11:04:40

CHINA-HUNAN-ZIXING-RAPE FLOWERS (CN)

  Rape flowers are in full bloom in Liaojiang Township of Zixing City, central China's Hunan Province, March 3, 2015. (Xinhua/Li Ga)

CHINA-HUNAN-ZIXING-RAPE FLOWERS (CN)

  Tourists enjoy rape flowers in Liaojiang Township of Zixing City, central China's Hunan Province, March 2, 2015. (Xinhua/Li Ga)

CHINA-HUNAN-ZIXING-RAPE FLOWERS (CN)

  Tourists enjoy rape flowers in Liaojiang Township of Zixing City, central China's Hunan Province, March 2, 2015. (Xinhua/Li Ga)  CHINA-HUNAN-ZIXING-RAPE FLOWERS (CN)

  A farmer walks in rape flower field in Liaojiang Township of Zixing City, central China's Hunan Province, March 2, 2015. (Xinhua/Li Ga)

   

CHINA-HUNAN-ZIXING-RAPE FLOWERS (CN)

  Rape flowers are in full bloom in Liaojiang Township of Zixing City, central China's Hunan Province, March 2, 2015. (Xinhua/Li Ga)

 CHINA-HUNAN-ZIXING-RAPE FLOWERS (CN)

  Tourists enjoy rape flowers in Liaojiang Township of Zixing City, central China's Hunan Province, March 2, 2015. (Xinhua/Li Ga)

 CHINA-HUNAN-ZIXING-RAPE FLOWERS (CN)

  Rape flowers are in full bloom in Liaojiang Township of Zixing City, central China's Hunan Province, March 2, 2015. (Xinhua/Li Ga)  CHINA-HUNAN-ZIXING-RAPE FLOWERS (CN)

  Rape flowers are in full bloom in Liaojiang Township of Zixing City, central China's Hunan Province, March 2, 2015. (Xinhua/Li Ga)