Cloud scenery of Tianmen Mountain in Zhangjiajie

Editor:Sharon Lee
Source:english.news.cn
Updated:2015-10-12 09:11:58

Photo taken on Oct. 8, 2015 shows the sea of clouds above the Tianmen Mountain in Zhangjiajie, central China's Hunan Province. (Xinhua/Shao Ying)

ˇˇˇˇCloud is seen above the Tianmen Mountain in Zhangjiajie, central China's Hunan Province, Oct. 8, 2015. (Xinhua/Shao Ying)Photo taken on Oct. 8, 2015 shows the sea of clouds above the Tianmen Mountain in Zhangjiajie, central China's Hunan Province. (Xinhua/Shao Ying)

ˇˇˇˇPhoto taken on Oct. 8, 2015 shows the scenery of the Tianmen Mountain in Zhangjiajie, central China's Hunan Province. (Xinhua/Shao Ying)