Wulingyuan in Zhangjiajie

Editor:Sharon Lee
Source:Xinhua
Updated:2017-11-17 10:03:47

CHINA-HUNAN-ZHANGJIAJIE-WULINGYUAN-AERIAL VIEW (CN)

Aerial photo taken on Nov. 4, 2017 shows a scene of the world natural heritage site Wulingyuan in Zhangjiajie City, central China's Hunan Province. (Xinhua/Xing Guangli)

CHINA-HUNAN-ZHANGJIAJIE-WULINGYUAN-AERIAL VIEW (CN)

Aerial photo taken on Nov. 4, 2017 shows a scene of the world natural heritage site Wulingyuan in Zhangjiajie City, central China's Hunan Province. (Xinhua/Xing Guangli)

CHINA-HUNAN-ZHANGJIAJIE-WULINGYUAN-AERIAL VIEW (CN)

Aerial photo taken on Nov. 4, 2017 shows the Baofeng Lake at the world natural heritage site Wulingyuan in Zhangjiajie City, central China's Hunan Province. (Xinhua/Xing Guangli)

CHINA-HUNAN-ZHANGJIAJIE-WULINGYUAN-AERIAL VIEW (CN)

Aerial photo taken on Nov. 4, 2017 shows a scene of the world natural heritage site Wulingyuan in Zhangjiajie City, central China's Hunan Province. (Xinhua/Xing Guangli)