Knowing All about Hunan

Scenery of Da'an Township, Hunan

Editor:李莎宁
Source:Xinhua
Updated:2017-11-17 10:03:43

#CHINA-HUNAN-LONGSHAN-LARCH TREES(CN)

Aerial photo taken on Nov. 11, 2017 shows a scenery of larch trees in Da'an Township of Longshan County, central China's Hunan Province. (Xinhua/Zeng Xianghui)

#CHINA-HUNAN-LONGSHAN-LARCH TREES(CN)

Aerial photo taken on Nov. 11, 2017 shows a scenery of larch trees in Da'an Township of Longshan County, central China's Hunan Province. (Xinhua/Zeng Xianghui)

#CHINA-HUNAN-LONGSHAN-LARCH TREES(CN)

Aerial photo taken on Nov. 11, 2017 shows a scenery of larch trees in Da'an Township of Longshan County, central China's Hunan Province. (Xinhua/Zeng Xianghui)

#CHINA-HUNAN-LONGSHAN-LARCH TREES(CN)

Aerial photo taken on Nov. 11, 2017 shows a scenery of larch trees in Da'an Township of Longshan County, central China's Hunan Province. (Xinhua/Zeng Xianghui)