Knowing All about Hunan

Night view of Zhengding ancient town in Shijiazhuang, N China

Editor:李苏璇
Source:Xinhua.com
Updated:2020-06-17 10:55:02

Photo taken on June 14, 2020 shows a night view of the Zhengding ancient town in Shijiazhuang, north China's Hebei Province. (Photo by Xu Jianyuan/Xinhua)

Photo taken on June 14, 2020 shows a night view of the Zhengding ancient town in Shijiazhuang, north China's Hebei Province. (Photo by Xu Jianyuan/Xinhua)

Aerial photo taken on June 14, 2020 shows a night view of the Zhengding ancient town in Shijiazhuang, north China's Hebei Province. (Photo by Xu Jianyuan/Xinhua)

Aerial photo taken on June 14, 2020 shows a night view of the Zhengding ancient town in Shijiazhuang, north China's Hebei Province. (Photo by Xu Jianyuan/Xinhua)

Aerial photo taken on June 14, 2020 shows a night view of the Zhengding ancient town in Shijiazhuang, north China's Hebei Province. (Photo by Xu Jianyuan/Xinhua)

Photo taken on June 14, 2020 shows an installation art illuminated at night in the Zhengding ancient town in Shijiazhuang, north China's Hebei Province. (Photo by Xu Jianyuan/Xinhua)