Knowing All about Hunan

Upgraded Lighting Along Xiangjiang Riverbank

Editor:贺予菁
Source:Hunan Gov
Updated:2021-01-13 15:36:53The photo, taken on January 12, shows the night scenery near the Xiangjiang River in downtown Changsha.

Changsha launched a 20-km Xiangjiang riverbank lighting upgrading project last December. (Photo/Tian Chao, Hunan Daily)

Source: en.changsha.gov.cn